2º C GITI + ADE Período 2º cuatrimestre
Curso 2020-2021
 
 
 
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
08:00 Mecánica de Fluidos
[(Pérez Domínguez, José Rubén)]
[ICAI-A-111]
TC
Mecánica de Fluidos
[(Becerra García, José Luis); (Pérez Domínguez, José Rubén); (Sanz Fernández, Iñigo); (Peris Sayol, Guillem)]
[ICAI-A-111; ICAI-FLUIDOS 1]
TPC
Mecánica
[(Lorente Pedreille, Raquel María)]
[ICAI-A-111]
TC
Electrotecnia
[(Alonso Alonso, Jesús); (Torres Pozas, Juan); (Estévez Solis, Ricardo); (Vélez de Mendizábal Alonso, Laura); (García Amorós, Óscar)]
[ICAI-A-111; ICAI-ELECTROTECNIA]
TPC
Mecánica
[(Lorente Pedreille, Raquel María)]
[ICAI-A-111]
TC
08:10
08:20
08:30
08:40
08:50          
09:00 Electrónica
[(Muñoz Frías, José Daniel)]
[ICAI-A-111]
TC
Campos Electromagnéticos
[(Malagón Luque, Constantino)]
[ICAI-A-111]
TC
Campos Electromagnéticos
[(Malagón Luque, Constantino)]
[ICAI-A-111]
TC
09:10
09:20
09:30
09:40
09:50                
10:00 Campos Electromagnéticos
[(Malagón Luque, Constantino)]
[ICAI-A-111]
TC
Mecánica
[(Lorente Pedreille, Raquel María)]
[ICAI-A-111]
TC
Electrónica
[(Muñoz Frías, José Daniel); (Rodríguez Messmer, Egbert Daniel); (Giannetti , Romano)]
[ICAI-LE0; ICAI-LE1; ICAI-LE2; ICAI-A-111]
PC
Campos Electromagnéticos
[(Malagón Luque, Constantino)]
[ICAI-A-111]
TC
Mecánica de Fluidos
[(Pérez Domínguez, José Rubén)]
[ICAI-A-111]
TC
10:10
10:20
10:30
10:40
10:50              
11:00 Electrotecnia
[(Alonso Alonso, Jesús)]
[ICAI-A-111]
TC
Electrotecnia
[(Alonso Alonso, Jesús)]
[ICAI-A-111]
TC
Electrónica
[(Muñoz Frías, José Daniel)]
[ICAI-A-111]
TC
Electrónica
[(Muñoz Frías, José Daniel)]
[ICAI-A-111]
TC
11:10
11:20
11:30
11:40
11:50                
12:00                
12:10                
12:20                
12:30                
12:40 Idioma II: English for Business Studies II (C1)
[(Hubbard, Glenn Donald)]
[ICAI-A-306]
Idioma II: English for Business Studies II (C1)
[(Hill Froehlich, Sarah Jane)]
[ICAI-A-103]
    Idioma II: English for Business Studies II (B2)
[(Shawgo , Kelsey Allyne)]
[ICAI-A-202]
Idioma II: English for Business Studies II (C1)
[(Hubbard, Glenn Donald)]
[ICAI-A-306]
Idioma II: English for Business Studies II (B2)
[(Shawgo , Kelsey Allyne)]
[ICAI-A-202]
Idioma II: English for Business Studies II (C1)
[(Hill Froehlich, Sarah Jane)]
[ICAI-A-103]
12:50    
13:00    
13:10    
13:20    
13:30    
13:40    
13:50    
14:00    
14:10    
14:20    
14:30    

Fecha de impresión: 11/03/2021 13:04:35